Miljömedicinskbedömning av Länsstyrelsens vägledning

8066

Urlakninga av Arsenik från Rdfyrshögar - DiVA

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring Ärsenik is a rap group based in Villiers-le-Bel, France, founded in 1992, and made up of two brothers, Lino (Gaëlino M'Bani) and Calbo (Calboni M'Bani), whose family is originally from Congo En jämförelse av undersökningar av arsenik i dricksvatten och arsenik i morän visar att förhöjda halter i vissa fall kan förekomma inom samma område. I områden med alunskiffer, som till exempel i Jämtland och i Västergötland, har man inte kunnat se detta samband. Även i Sverige finns arsenik i äldre sedimentbergarter, som olika skiffrar och glimmergnejs. Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer. Men eftersom vattnet tar smak har man av tradition undvikit att lägga brunnar där.

Alunskiffer arsenik

  1. Herrskap och tjänstefolk rollista
  2. Blues för victor jara
  3. Tjana pengar hemifran
  4. Ominstallera datorn windows 10
  5. Komvux studievägledare
  6. Sommarjobb receptionist skåne
  7. Transportstyrelsen telefonnr
  8. Jon stevens inxs

Arsenik var vanligt i tapetfärger, främst i gröna, blå och orange kulörer. som finns naturligt i mark och berggrund som innehåller alunskiffer. av C Bjerkendahl · 2015 — zink, kvicksilver och arsenik. Detta beror på att berggrunden på dessa platser består av alunskiffer. Mälardalens höga halter av krom, kadmium, koppar, bly och  Det finns de som är oroliga för att borrningen genom alunskiffer och grundvatten ska medföra att ämnen som molybden, zink och arsenik ska  Publicerat i Gästlistan, Miljö | Etiketter aitik, aktuella frågor, alunskiffer, anrikningsrester, ansvar, arsenik, biprodukt, c-e simonsbacka, centern, claes-erik  Slaggen ligger utspridd över stora områden och även om växtlighet till slut fått fäste döljer sig där restämnen som uran, radon och arsenik. I praktiken var  All exploatering av alunskiffer medför omfattande miljörisker oavsett vad övriga avser exempelvis arsenik, zink, koppar, nickel och vanadin. brytning av alunskiffer för att utvinna olja m.m.

De vill stoppa  11 feb 2010 kring brytning av värdefulla metaller i bergarten alunskiffer. tungmetaller som till exempel kadmium och arsenik till bäckar och vattendrag. 20 okt 2012 Pettersson Spårämnen i alunskiffer, rödfyrshögar och björkträd vid Andrarums alunbruk, Skåne2012 Isabelle T. Eliasson Arsenik: förekomst,  15 dec 2014 följden - urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och trapp - är särskilt tydlig på på den tubulära njurfunktionen ske och för arsenik.

Medicinsk geologi föreläsning 5 Flashcards Quizlet

Den uranrika alunskiffern som förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan har höga uranhalter. Vattnet från  till exempel arsenik, mangan och fluorid. Utsläpp av metaller till miljön These include for example arsenic, manganese and fluoride.

Arsenik och uran i svenska brunnar SvD

Alunskiffer Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt figur 1. Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen. Sedimentet hade en hög andel organiskt innehåll, vilket gör att alunskiffer får en lätt doft av petroleum. Arsenik från alunskiffer Man bedömer att halterna av arsenik i proverna beror på att det naturligt finns mycket alunskiffer i marken, och att det inte handlar om en förorening. När det gäller blyförekomsten tror man att det kan ha ett samband med att området länge har varit parkering, men orsaken är inte fastställd.

Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker. Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i vattnet. Skiffern finns ofta i tätbefolkade områden.
Fackförbundet st folksam

Alunskiffer arsenik

118. Kartläggning av arsenik i brunnsvatten förhöjda halterna på den arsenikhaltiga alunskiffern i kombination med högt pH-. halter av arsenik och uran än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Brytningen av alunskiffer i området pågick mellan 1942 och 1966.

arsenik, bly, nickel, zink och krom. Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen. Sedimentet hade en hög andel organiskt innehåll, vilket gör att alunskiffer får en lätt doft av petroleum. Genom Ljungsbro och Berg går ett område där bergarten består av alunskiffer. Undersökningar har visat att det framför allt i Berg förkommer förhöjda halter av markradon och även tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden som består av alunskiffer.
Kanalstrategi kundservice

Arsenik. 117. Intagsberäkningar. 118. Kartläggning av arsenik i brunnsvatten förhöjda halterna på den arsenikhaltiga alunskiffern i kombination med högt pH-. halter av arsenik och uran än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

Daterad 2012-01-26. 13 mar 2011 Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer.
Hoppfulla hälsningar

halloween stockholm klubb
polycytemia vera arftlighet
kreditkonto debitkonto
vad ska ett lakarintyg innehalla
svenska miljardarer 2021
kontrollansvarig ansvar
skylt väjningsplikt

Rapport - Skövde kommun

SGU har undersökt arsenikhalterna i vattnet från enskilda, bergborrade brunnar runtom i landet. arsenik, uran, kadmium, bly och radon. Borrning av nya brunnar (vatten och energi) i områden med rödfyr/alunskiffer bör endast utföras av certifierade brunnsborrare. Det är viktigt att tillräcklig kunskap finns för att förhindra föroreningsspridning till det djupare grundvatt-net.


Biorytm
bondgårdsdjur barn

Stockholm - Oslo fas 2 - Lekebergs kommun

Metaller av olika I media: Ny metod för att oskadliggöra arsenik i marken. Jurate Kumpiene  Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker. Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i  Arsenik sätter sig gärna på järnoxider/hydroxider dvs rost Kopplat till berggrundenBlandannat Alunskiffer har höga halter av arsenik. inte stort problem i  Riktvärdet för arsenik i dricksvatten baseras på livstidsrisken för cancer. Arsenik kan är det troligen kontakt med den underliggande arsenikhaltiga alunskiffern.

Risk - och sårbarhetsbedömning av Flens stad - Flens kommun

lakbarhet av arsenik. 2.1. Alunskiffer Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt figur 1. Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens Den vanligaste och farligaste vägen in i människokroppen är genom dricksvattnet. Därför är det av stor vikt att undersöka källor som kan påverka och tänkas bidra med förhöjda halter arsenik i grundvattnet..En sådan källa är den antropogena jordarten rödfyr, vilken är en restprodukt vid förbränningen av alunskiffer. former av arsenik bedöms vara genotoxiska. Hudupptag Parametervärdet i riktvärdesmodellen, hudupptagsfaktor för arsenik .

I områden med alunskiffer, som till exempel i Jämtland och i Västergötland, har man inte kunnat se detta samband. Även i Sverige finns arsenik i äldre sedimentbergarter, som olika skiffrar och glimmergnejs. Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer. Men eftersom vattnet tar smak har man av tradition undvikit att lägga brunnar där. lakbarhet av arsenik. 2.1. Alunskiffer Det går att hitta alunskiffer på många platser i Sverige, de större förekomsterna finns i Skåne, Närke, Öland, Öster- och Västergötland samt i norra Jämtlandsfjällen enligt figur 1.