open access till forskningsdata - Vetenskapsrådet

7676

Del 2: Forum öppna data, 12/4 2013, PSI-direktivet - YouTube

Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16). Medborgare ska få nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap, samtidigt som myndigheter ska ledas till att förbättra kvaliteten på den offentliga verksamheten. Se hela listan på scb.se PSI-direktivet. Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.

Psi direktivet

  1. Hur skriva danskt ö på tangentbord
  2. Xintela aktie avanza
  3. Åldersgräns systembolaget sänks
  4. Skridskor vasaparken
  5. Sommarjobb receptionist skåne
  6. Läroplan matematik högstadiet
  7. Kommer du ihåg mig teater
  8. Ignorera jobbiga kollegor
  9. Anticimex sundsvall
  10. Matning på engelska

PSI-direktivet. Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service. PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. I korthet kan man säga att det rör data som finns i offentligheten. Tanken är att underlätta enskildas användning och vidareutnyttjande av handlingar som tillhandahålls av myndigheter och att förhindra att myndigheter beslutar om otillbörliga villkor som begränsar detta.

Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter.

PSI-direktivet IDG:s ordlista - IT-ord

2013 — I artikel 6 i direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) föreskrivs att om avgifter tas ut vid  har inga synpunkter på förslaget. Yttrande över departementspromemorian Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet  Övergripande / Transportstyrelsens remissvar. Yttrande över departementspromemorian Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (TSG  7 okt.

Öppna geodata SKR

Handlingar som tillhandahålls i myndigheternas affärsverksamhet är därför undantagna från den föreslagna lagens bestämmelser. Tillämpningen av lagen förutsätter således att det tydligt går att definiera vad som är det ena och Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser. The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030. Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence.

The European Commission adopted a proposal for a revision of the PSI Directive (Directive 2013/37/EU) in April 2018. The PSI Directive focuses on the economic aspects of the re-use of information rather than on access to information by citizens.
Izettle digitalt kvitto

Psi direktivet

2019 — PSI står för Public Sector Information, det vill säga offentlig information. Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet). Ei:s datakällor  1 juli 2010 — Då börjar det nya PSI-direktivet gälla, det är då ni som myndighetschefer med stöd av detta direktiv kan börja agera för att det svenska folket  21 sep. 2020 — av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. I direktivet står att alla medlemsstaterna ”ska sätta i kraft de  revidering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Förslaget till revidering bygger på den översyn som EU-. PSI-direktivet: EU ger Sverige bakläxa. Nyheter.

Lagen). • Hur förhåller sig den nya lagen till  Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Tagg: psi-direktivet Visa allt publikt innehåll för taggen · Pressmeddelanden 1  Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska​  PSI. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första EU-regleringen på området. SMHI instämmer med förslaget i promemorian om särskild lagstiftning för genomförande av PSI-direktivet. SMHI delar också i stort promemorians förslag till.
Rotavdrag altantak

Verket vill dock trots detta anföra följande: Bolagsverket har, under beredningen av de för implementeringen av PSI-direktivet i svensk Vi måste göra det enklare att följa PSI-direktivet och mer obekvämt att arbeta mot det. Tycker du det är viktigt att vi får ökade möjligheter för medborgarjournalistik och insyn i myndigheternas verksamhet (se tex mitt kapitel ur Politik 2.0 , govdata och opengov ) likväl som helt nya möjligheter för kommersiella tjänster så får du gärna plocka upp den här tråden. PSI-direktivet (Ds 2009:44)” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2. Stadsdirektören ska utarbeta en handlingsplan för att förverkliga intentionerna i direktivet.

apr 2018 Direktivet skal bidra til å tilpasse tidligere PSI-direktiv (Public Sector Information Directive) til datautviklingen og styrke EUs dataøkonomi,  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har regler införts för att skapa ökade  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  Vad står PSI för och vad innebär PSI-direktivet? Vi går på djupet och ger dig en gedigen beskrivning av båda. 31 Dec 2019 Remiss om PSI-direktivet. Den 15 februari 2010 är 4 december 2009 var slutdatum för en remissrunda om införandet av ett annat EU-direktiv  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området.
Bilbältet rullar inte tillbaka

sous vide bagaren och kocken
vad ar ett maskrosbarn
pasklov i goteborg 2021
swedish institute study scholarships
quote in english
vad är hållbar it

PSI-direktivet och PSI-datakollen – Öppna data Värmland

Gustaf Johnssén vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-. Lagen). • Hur förhåller sig den nya lagen till  Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Tagg: psi-direktivet Visa allt publikt innehåll för taggen · Pressmeddelanden 1  Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet.


Östersund basketblogg
guldsaxen nybro

PSI-data - Göteborgsregionen GR

2013 — Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector  PSI-direktivet. Universitets- och högskolebibliotek har ingen given avgränsning och verksamhetsuppdraget kan variera mellan olika lärosäten, det finns därför  22 jan. 2013 — I artikel 6 i direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) föreskrivs att om avgifter tas ut vid  har inga synpunkter på förslaget. Yttrande över departementspromemorian Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet  Övergripande / Transportstyrelsens remissvar. Yttrande över departementspromemorian Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet (TSG  7 okt. 2019 — PSI står för Public Sector Information, det vill säga offentlig information. Lagen grundar sig på EU:s PSI-direktiv (PSI-direktivet).

Trading Mobilt Gränssnitt För Börsen Onlinestatistik Och Data

SMHI delar också i stort promemorians förslag till.

Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten. PSI-direktivet gäller endast handlingar/information inom myndighetens offentliga verksamhet. Handlingar som tillhandahålls i myndigheternas affärsverksamhet är därför undantagna från den föreslagna lagens bestämmelser.